Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Świdnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-03-19 Data wydania: 2012-09-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/215/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego obszarów położonych w Makowicach, Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2013-03-19 19:03:47
Data ogłoszenia: 2013-03-19 Data wydania: 2012-09-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/215/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego obszarów położonych w Makowicach, Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2013-03-19 19:03:47
Data ogłoszenia: 2013-01-21 Data wydania: 2012-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/236/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Witoszów Dolny
Data dodania do bazy: 2013-01-21 21:58:29
Data ogłoszenia: 2013-01-21 Data wydania: 2012-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/237/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Jagodnik
Data dodania do bazy: 2013-01-21 21:58:29
Data ogłoszenia: 2012-12-18 Data wydania: 2012-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/235/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Opoczka
Data dodania do bazy: 2012-12-18 23:59:57
Data ogłoszenia: 2012-12-18 Data wydania: 2012-12-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N11.4131.1147.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność § 2 pkt 10, § 9 pkt 9 oraz § 13 ust. 2 uchwały nr XXXIV/235/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Opoczka
Data dodania do bazy: 2012-12-18 23:59:57
Data ogłoszenia: 2012-12-07 Data wydania: 2012-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/234/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Bystrzyca Górna
Data dodania do bazy: 2012-12-10 10:16:18
Data ogłoszenia: 2012-12-07 Data wydania: 2012-12-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N11.4131.1146.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność § 2 pkt 10 uchwały nr XXXIV/234/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Bystrzyca Górna.
Data dodania do bazy: 2012-12-10 10:16:18
Data ogłoszenia: 2012-10-29 Data wydania: 2012-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/195/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Górna
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:03:10
Data ogłoszenia: 2012-10-29 Data wydania: 2012-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/222/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 września 2012r. uchylająca uchwałę nr XXX/195/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Górna
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:03:10