Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lutomia Dolna gmina Świdnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-09-15 Data wydania: 2016-09-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/259/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego w granicach pasa drogowego drogi Lutomia Dolna - Wieruszów, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:37
Data ogłoszenia: 2015-07-21 Data wydania: 2014-12-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 756/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lutego 2014 r. nr LIV/463/2014 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lutomia Dolna w Gminie Świdnica, z wyłączeniem Stachowic i Stachowiczek
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2014-03-10 Data wydania: 2014-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/463/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lutomia Dolna w Gminie Świdnica, z wyłączeniem Stachowic i Stachowiczek
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:05