Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zawiszów gmina Świdnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2015-10-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 563/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 października 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica nr V/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zawiszów, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:46
Data ogłoszenia: 2015-06-26 Data wydania: 2015-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zawiszów, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2015-06-28 13:59:57
Data ogłoszenia: 2015-01-29 Data wydania: 2015-01-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zawiszów, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:36