Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wieruszów gmina Świdnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-09-15 Data wydania: 2016-09-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/259/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego w granicach pasa drogowego drogi Lutomia Dolna - Wieruszów, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:37
Data ogłoszenia: 2015-12-21 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 163/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 12 maja 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2014 r. nr LVIII/504/2014 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wieruszów w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:09:38
Data ogłoszenia: 2014-07-07 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVIII/504/2014 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wieruszów w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2014-07-08 09:42:03