Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mokrzeszów gmina Świdnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-05-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 237/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica nr LIX/512/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszów, z wyłączeniem północnego obszaru, w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:31
Data ogłoszenia: 2014-11-10 Data wydania: 2014-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIII/565/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnego obszaru wsi Mokrzeszów w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:15
Data ogłoszenia: 2014-07-21 Data wydania: 2014-07-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszów, z wyłączeniem północnego obszaru, w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:30