Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Grodziszcze gmina Świdnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-05-23 Data wydania: 2017-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/360/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Grodziszcze, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:49
Data ogłoszenia: 2016-04-13 Data wydania: 2016-01-07
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 691/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2016r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica nr V/24/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Grodziszcze w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:34
Data ogłoszenia: 2015-01-29 Data wydania: 2015-01-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Grodziszcze w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:36
Data ogłoszenia: 2012-09-11 Data wydania: 2012-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/194/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grodziszcze - w części przeznaczonej do zalesienia bądź wprowadzenia zakazu zabudowy
Data dodania do bazy: 2012-09-16 12:38:08