Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzyżowa gmina Świdnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-12-21 Data wydania: 2015-04-22
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 126/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica nr LVIII/503/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowa w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2016-02-21 11:03:19
Data ogłoszenia: 2014-07-07 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVIII/503/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowa w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2014-07-08 09:42:03