Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Modliszów gmina Świdnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-11-16 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/118/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Modliszów, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:54:13
Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2013-10-23
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 631/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 10 ust. 1 pkt 2 we fragmencie „za zgodą zarządcy drogi”, § 10 ust. 3 pkt 3 i § 11 ust. 1 we fragmencie „na warunkach określonych przez zarządcę drogi” uchwały Rady Gminy Świdnica z dnia 21 marca 2013 r. nr XLII/306/2013 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Modliszów
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:07
Data ogłoszenia: 2013-07-17 Data wydania: 2013-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/306/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagosdpoarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Modliszów
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04
Data ogłoszenia: 2012-10-29 Data wydania: 2012-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/198/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Modliszów
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:03:10
Data ogłoszenia: 2012-10-29 Data wydania: 2012-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/223/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 września 2012r. uchylająca uchwałę nr XXX/198/2012 Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Modliszów
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:03:10
Data ogłoszenia: 2009-07-15 Data wydania: 2009-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/397/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Modliszów
Data dodania do bazy: 2011-05-02 22:35:00