Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bystrzyca Górna gmina Świdnica, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N11.4131.1146.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność § 2 pkt 10 uchwały nr XXXIV/234/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Bystrzyca Górna.1


2