Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Niegoszów gmina Świdnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2011-04-26 Data wydania: 2010-12-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 516/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica nr LXII/511/10 z dnia 29 marca 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niegoszów
Data dodania do bazy: 2011-04-27 00:19:00
Data ogłoszenia: 2010-08-05 Data wydania: 2010-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXII/511/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niegoszów, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2011-03-03 23:57:00