Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bystrzyca Dolna gmina Świdnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-05-23 Data wydania: 2017-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/359/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bystrzyca Dolna, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:48
Data ogłoszenia: 2015-12-18 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/145/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Bystrzyca Dolna, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2015-12-21 21:20:08
Data ogłoszenia: 2015-08-05 Data wydania: 2015-07-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bystrzyca Dolna, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:26
Data ogłoszenia: 2014-01-15 Data wydania: 2013-10-22
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 629/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica z dnia 21 marca 2013 r. nr LI/304/2013 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Dolna
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:06
Data ogłoszenia: 2013-09-27 Data wydania: 2013-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/364/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bystrzyca Dolna
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:18
Data ogłoszenia: 2013-07-17 Data wydania: 2013-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/304/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Dolna
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04
Data ogłoszenia: 2012-10-29 Data wydania: 2012-09-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/213/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Dolna
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:03:10
Data ogłoszenia: 2012-10-29 Data wydania: 2012-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/224/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 września 2012r. uchylająca uchwałę nr XXXI/213/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Dolna
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:03:10