Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bystrzyca Górna gmina Świdnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-08-05 Data wydania: 2015-07-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Bystrzyca Górna, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:26
Data ogłoszenia: 2014-01-15 Data wydania: 2013-10-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 630/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica z dnia 21 marca 2013 r. nr XLII/305/2013 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Górna
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:06
Data ogłoszenia: 2013-10-21 Data wydania: 2013-10-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/373/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bystrzyca Górna
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:08
Data ogłoszenia: 2013-07-17 Data wydania: 2013-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/305/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Górna
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04
Data ogłoszenia: 2013-07-12 Data wydania: 2013-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/346/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bystrzycy Górnej w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04
Data ogłoszenia: 2013-07-12 Data wydania: 2013-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/347/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Bystrzycy Górnej, w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04
Data ogłoszenia: 2012-12-07 Data wydania: 2012-12-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N11.4131.1146.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność § 2 pkt 10 uchwały nr XXXIV/234/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Bystrzyca Górna.
Data dodania do bazy: 2012-12-10 10:16:18
Data ogłoszenia: 2012-12-07 Data wydania: 2012-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/234/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Bystrzyca Górna
Data dodania do bazy: 2012-12-10 10:16:18
Data ogłoszenia: 2012-10-29 Data wydania: 2012-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/195/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Górna
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:03:10
Data ogłoszenia: 2012-10-29 Data wydania: 2012-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/222/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 września 2012r. uchylająca uchwałę nr XXX/195/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Górna
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:03:10