Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Witoszów Dolny gmina Świdnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-05-23 Data wydania: 2017-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/368/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Witoszów Dolny, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2017-06-12 18:45:32
Data ogłoszenia: 2015-03-06 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi Witoszów Dolny, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2015-03-09 09:05:16
Data ogłoszenia: 2013-10-21 Data wydania: 2013-10-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/375/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położenego we wsi Witoszów Dolny
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:09
Data ogłoszenia: 2013-03-19 Data wydania: 2012-09-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/215/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego obszarów położonych w Makowicach, Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2013-03-19 19:03:47
Data ogłoszenia: 2013-01-21 Data wydania: 2012-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/236/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Witoszów Dolny
Data dodania do bazy: 2013-01-21 21:58:29
Data ogłoszenia: 2011-08-10 Data wydania: 2011-08-04
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2011r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Świdnicy Nr XLVII/488/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witoszów Dolny, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 56 z dnia 15 marca 2006 r. pod poz. 912.
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:19
Data ogłoszenia: 2009-07-15 Data wydania: 2009-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/400/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Witoszowie Dolnym
Data dodania do bazy: 2011-03-15 20:13:00