Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2018-03-15 Data wydania: 2018-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/268/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mysłaków.
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:09
Data ogłoszenia: 2018-03-15 Data wydania: 2018-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/267/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zebrzydów,
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:09
Data ogłoszenia: 2018-03-14 Data wydania: 2018-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/562/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRZELIN-RYNEK
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:09
Data ogłoszenia: 2018-03-12 Data wydania: 2018-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/336/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany obejmującego działki nr 404, 405, 406
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:08
Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/234/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla działek nr 174 i 190 obręb Jedlina-Zdrój.
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/682/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy linią kolejową, ul. Sportową oraz ul. Wspólną w północno-środkowej części wsi Kobierzyce
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-03-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.164.3.2018.KW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2018 r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 7 pkt 1 lit. a, lit. b i lit. c we fragmentach „budowlanej” uchwały nr XXXIV/388/2018 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 645/46, 640/46, 644/46, 643/46, 639/46 w obrębie Prusice
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2018-03-08 Data wydania: 2018-03-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.164.4.2018.KW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 7 pkt 2 lit. a, lit. b i lit. c we fragmentach „budowlanej” uchwały nr XXXIV/389/2018 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 630/19 w obrębie Jerzmanice-Zdrój
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/204/18 Rady Gminy w Kunicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 693/6, obręb Kunice
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:08
Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2018-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/331/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo - rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01