Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wiśniowa gmina Świdnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-05-23 Data wydania: 2017-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/367/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Wiśniowa, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2017-06-12 18:45:32
Data ogłoszenia: 2015-06-03 Data wydania: 2015-02-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr sygn. akt II SA/Wr 847/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica z dnia 27 sierpnia 2014 r. nr LXI/521/2014 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wiśniowa
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:30
Data ogłoszenia: 2014-09-09 Data wydania: 2014-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/521/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wiśniowa
Data dodania do bazy: 2014-09-20 09:29:34
Data ogłoszenia: 2010-06-11 Data wydania: 2010-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIV/523/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wiśniowa, gmina Świdnica.
Data dodania do bazy: 2011-02-03 23:30:00