Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Opoczka gmina Świdnica, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N11.4131.1147.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność § 2 pkt 10, § 9 pkt 9 oraz § 13 ust. 2 uchwały nr XXXIV/235/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Opoczka



1


2


3