Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Opoczka gmina Świdnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-12-18 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/146/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Opoczka, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2015-12-21 21:20:08
Data ogłoszenia: 2012-12-18 Data wydania: 2012-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/235/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Opoczka
Data dodania do bazy: 2012-12-18 23:59:57
Data ogłoszenia: 2012-12-18 Data wydania: 2012-12-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N11.4131.1147.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność § 2 pkt 10, § 9 pkt 9 oraz § 13 ust. 2 uchwały nr XXXIV/235/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Opoczka
Data dodania do bazy: 2012-12-18 23:59:57
Data ogłoszenia: 2012-10-17 Data wydania: 2012-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/199/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Opoczka
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:23:46
Data ogłoszenia: 2011-02-15 Data wydania: 2010-11-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXV/618/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Opoczka, gmina Świdnica.
Data dodania do bazy: 2011-02-15 23:44:00
Data ogłoszenia: 2011-02-15 Data wydania: 2011-02-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę nr LXXV/618/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Opoczka
Data dodania do bazy: 2011-02-15 23:07:00