Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lutomia Górna gmina Świdnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-05-23 Data wydania: 2017-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/363/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Lutomia Górna, gmina Świdnica
Data dodania do bazy: 2017-06-12 18:45:32
Data ogłoszenia: 2016-04-13 Data wydania: 2015-12-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 692/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica nr V/25/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lutomia Górna w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:51
Data ogłoszenia: 2015-01-29 Data wydania: 2015-01-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lutomia Górna w Gminie Świdnica
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:36