Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tyniec Mały gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.87.2013.AS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2013r. stwierdzające nieważność § 9 pkt 4 uchwały XXX/411/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – środkowej części obrębu Tyniec Mały.1


2