Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Królikowice gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-02-15 Data wydania: 2015-10-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/161/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 16 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zielonej w środkowo-zachodniej części wsi Kobierzyce i Królikowice
Data dodania do bazy: 2016-02-16 19:00:05
Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2014-11-13
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 611/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr XL/583/14 z dnia 8 maja 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królikowice
Data dodania do bazy: 2015-07-24 13:47:14
Data ogłoszenia: 2014-08-01 Data wydania: 2014-05-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/583/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królikowice
Data dodania do bazy: 2014-08-04 10:02:24
Data ogłoszenia: 2012-05-25 Data wydania: 2012-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/176/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Długiej w północno-wschodniej części wsi Królikowice.
Data dodania do bazy: 2012-05-27 13:17:52
Data ogłoszenia: 2009-05-07 Data wydania: 2009-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/380/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobierzyce położonego w obrębach Kobierzyce, Królikowice i Magnice
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:23:49