Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Tyniec nad Ślęzą gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-03-24 Data wydania: 2015-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/185/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części wsi Tyniec nad Ślęzą
Data dodania do bazy: 2016-06-27 12:13:26
Data ogłoszenia: 2015-02-11 Data wydania: 2014-10-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/672/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 14 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno – zachodniej oraz południowo – zachodniej części wsi Tyniec nad Ślęzą
Data dodania do bazy: 2015-03-01 12:50:18
Data ogłoszenia: 2014-08-01 Data wydania: 2014-05-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/584/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Tyniec nad Ślęzą i części obrębu Pustków Wilczkowski
Data dodania do bazy: 2014-08-04 10:02:24
Data ogłoszenia: 2013-12-04 Data wydania: 2013-08-13
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 376/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2013r. wydany po rozpoznaniu ze skargi Wojewody Dolnoślaskiego w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski oraz części obrębu Tyniec nad Ślęzą
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:32
Data ogłoszenia: 2013-04-26 Data wydania: 2012-11-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/301/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski oraz części obrębu Tyniec nad Ślężą.
Data dodania do bazy: 2013-07-11 15:19:16
Data ogłoszenia: 2012-11-08 Data wydania: 2012-07-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 353/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce Nr XV/155/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego wsi Tyniec nad Ślężą
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:02
Data ogłoszenia: 2012-05-08 Data wydania: 2012-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/155/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tyniec nad Ślężą.
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:03