Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pełczyce gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-09-23
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 517/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVII/551/14 z dnia 24 stycznia 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełczyce
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:11
Data ogłoszenia: 2014-07-14 Data wydania: 2014-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/551/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełczyce
Data dodania do bazy: 2014-07-14 22:33:52
Data ogłoszenia: 2011-12-16 Data wydania: 2011-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/127/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Długiej w południowej części wsi Pełczyce.
Data dodania do bazy: 2011-12-18 23:13:26