Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Księginice gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-12-29 Data wydania: 2017-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/638/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Rumiankową a ul. Borówkową w północno-wschodniej części wsi Księginice
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:32
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-08-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 473/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr IV/39/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Ładnej w południowo-zachodniej części wsi Księginice
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:01
Data ogłoszenia: 2015-07-23 Data wydania: 2015-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/87/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż pasa drogowego ul. Słonecznej we wsi Księginice
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:31
Data ogłoszenia: 2015-06-19 Data wydania: 2015-01-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/39/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Ładnej w południowo-zachodniej części wsi Księginice
Data dodania do bazy: 2015-06-22 09:03:17
Data ogłoszenia: 2013-05-14 Data wydania: 2013-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/398/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:16
Data ogłoszenia: 2009-12-10 Data wydania: 2009-11-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/473/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/421/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Księginice.
Data dodania do bazy: 2011-04-17 01:16:00
Data ogłoszenia: 2009-11-16 Data wydania: 2009-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/421/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Księginice.
Data dodania do bazy: 2011-05-02 20:40:00