Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Solna gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-02-22 Data wydania: 2015-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/186/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kruczej w środkowej części wsi Solna
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:49:20
Data ogłoszenia: 2015-07-23 Data wydania: 2014-12-03
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 596/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 stycznia 2014 r. nr XXXVII/553/14 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Solna
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:01
Data ogłoszenia: 2015-07-22 Data wydania: 2015-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/64/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Kruczej w środkowo-zachodniej części wsi Solna
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/553/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Solna
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:10
Data ogłoszenia: 2011-08-01 Data wydania: 2011-04-19
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 15/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałe Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2010 r. nr XLVIII/590/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-środkowej części wsi Solna
Data dodania do bazy: 2011-08-01 18:56:23
Data ogłoszenia: 2011-02-08 Data wydania: 2011-02-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.39.2011.JK8-3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr IV/22/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 3 lit. a we fragmencie "wówczas strefę ochronną stosuje się zgodnie ze zmienionym przebiegiem linii", lit. b we fragmencie "wówczas obszar oddziaływania narysowany na rysunku jest nieobowiązujący" i pkt 4 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLVIII/590/10 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno - środkowej części wsi Solna.
Data dodania do bazy: 2011-02-19 22:59:00
Data ogłoszenia: 2010-12-16 Data wydania: 2010-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/590/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-środkowej części wsi Solna.
Data dodania do bazy: 2011-05-25 19:34:00
Data ogłoszenia: 2010-10-20 Data wydania: 2010-09-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/580/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części wsi Pustków Żurawski oraz północnej części wsi Solna.
Data dodania do bazy: 2011-02-10 23:27:00