Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wierzbice gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-03-21 Data wydania: 2015-10-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/158/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 16 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice
Data dodania do bazy: 2016-04-13 09:52:13
Data ogłoszenia: 2014-02-18 Data wydania: 2013-11-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 661/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 czerwca 2013 r. nr XXXI/462/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Lipową a ul. Tarnopolską w południowo-wschodniej części wsi Wierzbice.
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:07
Data ogłoszenia: 2013-08-07 Data wydania: 2013-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/465/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kąteckiej w środkowej części wsi Wierzbice
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2013-07-26 Data wydania: 2013-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/462/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Lipową a ul. Tarnopolską w południowo-wschodniej części wsi Wierzbice
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:05
Data ogłoszenia: 2013-05-16 Data wydania: 2012-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/219/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Cieszyce, położonego w obrębach: Cieszyce, Wierzbice.
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:16
Data ogłoszenia: 2013-05-16 Data wydania: 2013-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/341/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Cieszyce, położonego w obrębach: Cieszyce, Wierzbice
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:16
Data ogłoszenia: 2013-03-18 Data wydania: 2012-09-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 389/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 września 2012r. wydany po rozpoznaniusprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce z dnia 2 marca 2012 r., nr XVI/173/12 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Lipową a ul. Tarnopolską w południowo- wschodniej części wsi Wierzbice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:26
Data ogłoszenia: 2012-08-30 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/239/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Oławską w środkowej części wsi Wierzbice.
Data dodania do bazy: 2012-09-02 16:59:26
Data ogłoszenia: 2012-05-28 Data wydania: 2012-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/173/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Lipową a ul. Tarnopolską w południowo-wschodniej części wsi Wierzbice.
Data dodania do bazy: 2012-05-31 16:37:58
Data ogłoszenia: 2012-01-19 Data wydania: 2011-09-07
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 364/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 września 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr V/33/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Lipowej w południowo-zachodniej części wsi Wierzbice
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:10