Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szczepankowice gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2014-11-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 597/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVII/554/14 z dnia 24 stycznia 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepankowice
Data dodania do bazy: 2015-07-24 13:47:14
Data ogłoszenia: 2014-05-08 Data wydania: 2014-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/554/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepankowice
Data dodania do bazy: 2014-05-09 07:41:38
Data ogłoszenia: 2013-03-21 Data wydania: 2012-10-19
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 603/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 października 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012 r. Nr XVII/192/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Łąkowej i Szkolnej w północno-zachodniej części wsi Szczepankowice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:26
Data ogłoszenia: 2012-07-27 Data wydania: 2012-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/192/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Łąkowej i Szkolnej w północno-zachodniej części wsi Szczepankowice.
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:58:27
Data ogłoszenia: 2012-05-23 Data wydania: 2012-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/174/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obrębu Szczepankowice.
Data dodania do bazy: 2012-05-27 13:17:52
Data ogłoszenia: 2010-05-27 Data wydania: 2010-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/509/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części wsi Szczepankowice.
Data dodania do bazy: 2011-03-07 20:40:00
Data ogłoszenia: 2009-01-09 Data wydania: 2008-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/332/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Wierzbice i Szczepankowice
Data dodania do bazy: 2011-05-10 19:58:00