Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rolantowice gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-07-30 Data wydania: 2014-09-03
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 431/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 września 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 stycznia 2014 r. nr XXXVII/552/14 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rolantowice
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:02
Data ogłoszenia: 2015-07-23 Data wydania: 2015-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/94/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w środkowo-wschodniej części obrębu Rolantowice
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:31
Data ogłoszenia: 2014-06-11 Data wydania: 2014-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/552/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rolantowice
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:15
Data ogłoszenia: 2013-05-15 Data wydania: 2013-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/338/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Rolantowice
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:16