Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowiny gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-05-20 Data wydania: 2013-02-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 16/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiegona uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/258/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowiny
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2012-12-04 Data wydania: 2012-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/258/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowiny.
Data dodania do bazy: 2012-12-04 20:22:17
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-10-13
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 600/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 października 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr V/34/11 z dnia 28 stycznia 2011r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego wsi Nowiny
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:48
Data ogłoszenia: 2011-04-26 Data wydania: 2011-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowiny.
Data dodania do bazy: 2011-04-26 21:35:00