Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bąki gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-03-22 Data wydania: 2012-11-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 687/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr XIX/217/12 z dnia 25 maja 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bąki, położonego w obrębie Owsianka-Bąki
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:27
Data ogłoszenia: 2012-09-10 Data wydania: 2012-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/217/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bąki, położonego w obrębie Owsianka-Bąki.
Data dodania do bazy: 2012-09-14 15:31:38