Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Budziszów gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-06-18 Data wydania: 2014-05-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/585/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Budziszów
Data dodania do bazy: 2014-06-21 09:44:23
Data ogłoszenia: 2012-11-30 Data wydania: 2012-08-02
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 352/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce Nr XV/154/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budziszów
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:02
Data ogłoszenia: 2012-05-17 Data wydania: 2012-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/154/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budziszów.
Data dodania do bazy: 2012-05-21 10:03:36
Data ogłoszenia: 2011-05-16 Data wydania: 2011-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Budziszów.
Data dodania do bazy: 2011-05-16 23:11:00