Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Biskupice Podgórne gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-12-29 Data wydania: 2017-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/637/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Tynieckiej w północno-wschodniej części obrębu Biskupice Podgórne
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:32
Data ogłoszenia: 2016-10-07 Data wydania: 2016-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/354/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. LG w północno-wschodniej części obrębu Biskupice Podgórne
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:45
Data ogłoszenia: 2015-07-23 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/116/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części obrębu Małuszów oraz części obrębów Biskupice Podgórne i Tyniec Mały – część A
Data dodania do bazy: 2015-07-26 20:10:27
Data ogłoszenia: 2014-09-24 Data wydania: 2014-08-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/641/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biskupice Podgórne
Data dodania do bazy: 2014-09-30 15:44:42
Data ogłoszenia: 2013-05-22 Data wydania: 2013-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/400/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tynieckiej, Koreańskiej i Innowacyjnej w obrębach: Biskupice Podgórne i Tyniec Mały
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:47:46
Data ogłoszenia: 2013-03-22 Data wydania: 2012-11-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 602/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr XVII/191/12 z dnia 30 marca 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-środkowej części wsi Biskupice Podgórne
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:27
Data ogłoszenia: 2012-07-03 Data wydania: 2012-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/191/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-środkowej części wsi Biskupice Podgórne.
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:22:37
Data ogłoszenia: 2009-07-03 Data wydania: 2009-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/384/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Polnej w południowo – wschodniej części wsi Biskupice Podgórne.
Data dodania do bazy: 2011-03-30 23:37:00