Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Cieszyce gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-02-24 Data wydania: 2015-10-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/160/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 16 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Zachodniej, Kasztanowej i Krótkiej w środkowo-zachodniej części wsi Cieszyce
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:46
Data ogłoszenia: 2013-05-16 Data wydania: 2012-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/219/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Cieszyce, położonego w obrębach: Cieszyce, Wierzbice.
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:16
Data ogłoszenia: 2013-05-16 Data wydania: 2013-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/341/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Cieszyce, położonego w obrębach: Cieszyce, Wierzbice
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:16
Data ogłoszenia: 2013-05-14 Data wydania: 2013-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/337/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo - środkowej części wsi Cieszyce
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:16
Data ogłoszenia: 2012-06-21 Data wydania: 2012-03-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 910/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr VIII/72/11 z dnia 27 maja 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:00
Data ogłoszenia: 2012-06-14 Data wydania: 2012-03-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 873/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr III/8/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce.
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:00
Data ogłoszenia: 2011-07-22 Data wydania: 2010-12-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo - środkowej części wsi Cieszyce.
Data dodania do bazy: 2011-07-22 22:14:10
Data ogłoszenia: 2011-07-22 Data wydania: 2011-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo - środkowej części wsi Cieszyce.
Data dodania do bazy: 2011-07-22 22:14:10
Data ogłoszenia: 2011-07-22 Data wydania: 2011-07-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.440.2011.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2011r. stwierdzające nieważność § 17 ust. 5 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr VIII/72/11 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo – środkowej części wsi Cieszyce.
Data dodania do bazy: 2011-07-22 22:14:10
Data ogłoszenia: 2011-07-22 Data wydania: 2010-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/594/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/476/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/420/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce.
Data dodania do bazy: 2011-07-22 22:14:10