Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Owsianka gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-04-07 Data wydania: 2016-03-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/249/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 4 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Polnej w środkowej części wsi Owsianka, w obrębie Owsianka-Bąki
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:51
Data ogłoszenia: 2016-04-04 Data wydania: 2015-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/183/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Polnej w północno-środkowej części wsi Owsianka, w obrębie Owsianka-Bąki
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:06
Data ogłoszenia: 2013-03-22 Data wydania: 2012-11-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 688/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr XIX/218/12 z dnia 25 maja 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Owsianka, położonego w obrębie Owsianka-Bąki
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:27
Data ogłoszenia: 2012-09-11 Data wydania: 2012-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/218/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Owsianka, położonego w obrębie Owsianka-Bąki.
Data dodania do bazy: 2012-09-16 12:38:09
Data ogłoszenia: 2012-09-10 Data wydania: 2012-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/217/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bąki, położonego w obrębie Owsianka-Bąki.
Data dodania do bazy: 2012-09-14 15:31:38