Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica gmina Świdnica, dolnośląskie

Tytuł dokumentu:

uchwała nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – północ”

Numer załącznika:

1