Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pszenno gmina Świdnica, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LXXV/616/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pszenno



1


2


3


4


5