Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mokrzeszów gmina Świdnica, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LXIII/565/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnego obszaru wsi Mokrzeszów w Gminie Świdnica



1


2


3


4


5


6


7


8


9