Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Modliszów gmina Świdnica, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 631/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 10 ust. 1 pkt 2 we fragmencie „za zgodą zarządcy drogi”, § 10 ust. 3 pkt 3 i § 11 ust. 1 we fragmencie „na warunkach określonych przez zarządcę drogi” uchwały Rady Gminy Świdnica z dnia 21 marca 2013 r. nr XLII/306/2013 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Modliszów1


2


3


4


5


6