Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bystrzyca Górna gmina Świdnica, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 630/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica z dnia 21 marca 2013 r. nr XLII/305/2013 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Górna



1


2