Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Tyniec Mały gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-03-21 Data wydania: 2012-10-30
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 589/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 października 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2012 r. nr XVIII/200/12 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:26
Data ogłoszenia: 2012-07-27 Data wydania: 2012-04-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/200/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały.
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:58:27
Data ogłoszenia: 2011-11-10 Data wydania: 2011-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/117/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej położonych w południowej części obrębu Tyniec Mały.
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:43:35
Data ogłoszenia: 2010-09-23 Data wydania: 2010-09-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/578/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchylenia § 6 pkt 1 lit. u) i pkt 4 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLVI/561/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Domasławską, Sportową i Zdrową w środkowej części wsi Tyniec Mały.
Data dodania do bazy: 2011-05-05 19:29:00
Data ogłoszenia: 2010-08-30 Data wydania: 2010-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/561/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Domasławską, Sportową i Zdrową w środkowej części wsi Tyniec Mały.
Data dodania do bazy: 2011-04-01 20:33:00
Data ogłoszenia: 2010-07-15 Data wydania: 2010-07-07
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2010r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części obrębu Tyniec Mały, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 76 z dnia 28 kwietnia 2004 r. pod poz. 1508 oraz w uchwale Rady Gminy Stoszowice Nr II/38/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 210 z dnia 7 grudnia 2010 roku, pod poz. 3897.
Data dodania do bazy: 2011-03-28 01:16:00
Data ogłoszenia: 2010-02-23 Data wydania: 2009-11-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/469/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bocznej w południowo-środkowej części wsi Tyniec Mały.
Data dodania do bazy: 2011-04-05 18:08:00
Data ogłoszenia: 2009-12-23 Data wydania: 2009-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/453/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Świdnickiej i Domasławskiej w środkowej części wsi Tyniec Mały.
Data dodania do bazy: 2011-03-12 18:05:00
Data ogłoszenia: 2009-12-10 Data wydania: 2009-11-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/475/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/422/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Dolną a ul. Domasławską we wschodniej części wsi Tyniec Mały.
Data dodania do bazy: 2011-03-20 20:16:00
Data ogłoszenia: 2009-11-16 Data wydania: 2009-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/422/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Dolną a ul. Domasławską we wschodniej części wsi Tyniec Mały.
Data dodania do bazy: 2011-04-01 23:14:00