Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2018-03-13 Data wydania: 2018-03-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.23.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 9 marca 2018r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIV/363/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Zasole Bielańskie
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/376/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Krakowska), w rejonie ul. Kolorowej
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/377/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Śląska), w rejonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/378/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w centralnej części gminy w miejscowości Wilkowice (obręb Wilkowice), przy ul. Grabecznik
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2018-03-08 Data wydania: 2018-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-08 Data wydania: 2018-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-08 Data wydania: 2018-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-08 Data wydania: 2018-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2018-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/443/18 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - fragment sołectwa Bobrowniki
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2018-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr 820/LIX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Bór Wschód” i rejonu ul. Grenadierów – etap I
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47