Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat gliwicki, śląskie


Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/613/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar w rejonie ul. ks. Alojzego Koziełka
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/614/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – ETAP II
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/615/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – ETAP II
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-02-28 Data wydania: 2018-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/342/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Młyńskiej
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2017-12-28 Data wydania: 2017-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/583/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap I
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:46
Data ogłoszenia: 2017-06-06 Data wydania: 2017-06-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.66.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 2 czerwca 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXXIV/251/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru strefy komercyjnej, położonego po wschodniej stronie ulicy Gliwickiej
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:05
Data ogłoszenia: 2017-04-27 Data wydania: 2017-04-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/438/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:41
Data ogłoszenia: 2016-12-23 Data wydania: 2016-12-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.142.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Knurów nr XXVI/338/16 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:42
Data ogłoszenia: 2016-11-25 Data wydania: 2016-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/338/16 Rady Miasta Knurów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:52
Data ogłoszenia: 2016-11-25 Data wydania: 2016-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/339/16 Rady Miasta Knurów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ul. Alei Lipowej
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:52