Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Tychy, śląskie


Data ogłoszenia: 2018-03-06 Data wydania: 2018-03-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.19.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 2 marca 2018r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miasta Tychy Nr XLIV/728/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/742/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej, ul. Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii kolejowej w Tychach
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2017-06-01 Data wydania: 2017-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/570/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Spacerowej i Grota-Roweckiego w Tychach
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:46
Data ogłoszenia: 2017-06-01 Data wydania: 2017-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/569/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:46
Data ogłoszenia: 2017-06-01 Data wydania: 2017-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/568/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego, Potoku Nowotyskiego i linii kolejowej w Tychach
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:46
Data ogłoszenia: 2017-04-11 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/525/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap I
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.41.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Tychy nr XXXI/513/17 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy - etap pierwszy
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.40.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Tychy nr XXXI/511/17 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-02-28 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/511/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:58
Data ogłoszenia: 2017-02-28 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/513/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy - etap pierwszy
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:58