Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Zabrze, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-27 Data wydania: 2017-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/409/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy cmentarzu w Zabrzu Grzybowicach
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:54
Data ogłoszenia: 2017-02-27 Data wydania: 2017-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/410/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza przy ul. prof. Zbigniewa Religi – 1 etap
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:54
Data ogłoszenia: 2017-02-27 Data wydania: 2017-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/411/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze – 1 etap
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:54
Data ogłoszenia: 2016-10-21 Data wydania: 2016-10-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.114.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miasta Zabrze nr XXX/325/16 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy cmentarzu w Zabrzu Grzybowicach
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:30
Data ogłoszenia: 2016-09-27 Data wydania: 2016-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/325/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy cmentarzu w Zabrzu Grzybowicach
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:47
Data ogłoszenia: 2015-01-29 Data wydania: 2015-01-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/26/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Pod Borem w Zabrzu
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:05:35
Data ogłoszenia: 2014-07-17 Data wydania: 2014-07-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/807/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru Lasu Rokitnica w rejonie osiedla Gajdzikowe Górki w Zabrzu
Data dodania do bazy: 2014-07-17 12:24:52
Data ogłoszenia: 2014-01-16 Data wydania: 2014-01-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 10 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLVI/690/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXV/261//04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza – obszar „C”
Data dodania do bazy: 2014-01-20 18:28:08
Data ogłoszenia: 2013-12-31 Data wydania: 2013-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/690/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXV/261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza – obszar "C"
Data dodania do bazy: 2014-01-07 11:24:40
Data ogłoszenia: 2013-07-23 Data wydania: 2013-07-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/608/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w rejonie ulicy Jana Matejki
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:15