Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2018-02-27 Data wydania: 2018-02-20
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 1.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto, pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2018-02-14 Data wydania: 2018-02-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr 538/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą Marcina Watoły a zlikwidowaną koleją wąskotorową w Siemianowicach Śląskich
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:51
Data ogłoszenia: 2018-02-14 Data wydania: 2018-02-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr 539/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Henryka Krupanka oraz Alei Spacerowej w Siemianowicach Śląskich
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:51
Data ogłoszenia: 2018-02-14 Data wydania: 2018-02-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr 540/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zlikwidowanej kolei piaskowej położonego w rejonie ulicy Rozwojowej w Siemianowicach Śląskich
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:51
Data ogłoszenia: 2018-02-14 Data wydania: 2015-12-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.89.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 3 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach nr XV/114/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice- Dziedzice położonego w rejonie Osiedla „Czechowice Górne”
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:51
Data ogłoszenia: 2018-02-08 Data wydania: 2018-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-02-08 Data wydania: 2018-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-02-08 Data wydania: 2018-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-02-08 Data wydania: 2018-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-02-08 Data wydania: 2018-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02