Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Bytom, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-03-07 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/481/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Hutniczej w Bytomiu
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVII/216/11 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Miechowice w Bytomiu
Data dodania do bazy: 2016-12-16 11:42:07
Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/435/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sześciu terenów położonych w Bytomiu w rejonach ulic: Józefa Nickla i Leśnictwo (teren nr 1), Józefa Nickla i Relaksowej (teren nr 2), Stolarzowickiej i Alojzego Felińskiego (teren nr 3), Stolarzowickiej i Kasztanowej (teren nr 4), Nowej (teren nr 5), Reptowskiej (teren nr 6)
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:11
Data ogłoszenia: 2016-09-08 Data wydania: 2016-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/369/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Witolda Gombrowicza i Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Bytomiu
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:56
Data ogłoszenia: 2016-09-08 Data wydania: 2016-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/368/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Bytomia, zwanego planem „Blachówka” – rejon ulic: Polnej i Blachówki
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:56
Data ogłoszenia: 2016-09-08 Data wydania: 2016-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/371/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:56
Data ogłoszenia: 2016-09-08 Data wydania: 2016-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/370/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Starych Miechowic”, przyjętego uchwałą nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011 r., dla terenu położonego przy ulicy Karbowskiej w Bytomiu
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:56
Data ogłoszenia: 2016-09-08 Data wydania: 2016-08-29
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:56
Data ogłoszenia: 2016-06-27 Data wydania: 2016-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/345/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Leśnej w Bytomiu
Data dodania do bazy: 2016-06-28 08:19:23
Data ogłoszenia: 2016-02-01 Data wydania: 2016-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/266/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Dalekiej w Bytomiu
Data dodania do bazy: 2016-02-05 08:42:04