Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Bielsko-Biała, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-06-02 Data wydania: 2017-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/563/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:04
Data ogłoszenia: 2017-06-02 Data wydania: 2017-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/564/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:04
Data ogłoszenia: 2017-06-02 Data wydania: 2017-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/562/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:04
Data ogłoszenia: 2017-03-08 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/497/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino, mającej na celu weryfikację ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2017-02-09 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/475/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2017-02-09 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/476/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren stacji paliw przy ul. Żywieckiej w rejonie węzła z drogą ekspresową S69
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/437/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:41
Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/438/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/1169/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 roku
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:41
Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/439/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/881/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2009 roku
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:11
Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.124.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 2 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXII/424/2016 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 25 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:31