Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zasole Bielańskie gmina Wilamowice, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.23.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 9 marca 2018r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIV/363/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Zasole Bielańskie1


2


3


4