Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat zawierciański, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-09-08 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr 188/XXIII/2017 Rady Gminy Włodowice z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice, dla obszaru położonego w miejscowościach Rzędkowice i Hucisko w rejonie drogi łączącej drogę wojewódzką nr 792 z ul. Modrzewiową
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:26
Data ogłoszenia: 2017-09-08 Data wydania: 2017-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:26
Data ogłoszenia: 2017-09-08 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr 188/XXIII/2017 Rady Gminy Włodowice z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice, dla obszaru położonego w miejscowościach Rzędkowice i Hucisko w rejonie drogi łączącej drogę wojewódzką nr 792 z ul. Modrzewiową
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:26
Data ogłoszenia: 2017-04-26 Data wydania: 2017-04-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 208/XXXII/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Rejon północno-zachodni Zarzecza w Szczekocinach"
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:48
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/332/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej uchwały nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A", położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. dla działek nr ew. 475/1, 490 (k.m. 3  obręb Marciszów), 493/3, 550/19 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz części działek nr ew. 613/6, 613/7, 613/8 (k.m. 4  obręb Marciszów)
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-01-16 Data wydania: 2017-01-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.4.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 5 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXX/268/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo - zachodnią i śródmieście – etap I
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:48
Data ogłoszenia: 2016-12-30 Data wydania: 2016-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/296/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:31
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/268/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście - etap I
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:31
Data ogłoszenia: 2016-09-23 Data wydania: 2016-09-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/179/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:47
Data ogłoszenia: 2016-09-23 Data wydania: 2016-09-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/179/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:47