Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat bielski, śląskie


Data ogłoszenia: 2018-03-13 Data wydania: 2018-03-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.23.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 9 marca 2018r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIV/363/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Zasole Bielańskie
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/377/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Śląska), w rejonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/378/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w centralnej części gminy w miejscowości Wilkowice (obręb Wilkowice), przy ul. Grabecznik
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/376/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Krakowska), w rejonie ul. Kolorowej
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2018-02-14 Data wydania: 2015-12-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.89.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 3 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach nr XV/114/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice- Dziedzice położonego w rejonie Osiedla „Czechowice Górne”
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:51
Data ogłoszenia: 2017-12-29 Data wydania: 2017-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/272/17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Buczkowice
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:46
Data ogłoszenia: 2017-09-09 Data wydania: 2017-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/238/17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Buczkowice
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:26
Data ogłoszenia: 2017-04-13 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/409/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla części działki nr 1475/4 położonej w Jasienicy
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:34
Data ogłoszenia: 2017-04-12 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/410/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla działek nr 274/1, 274/2, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4 położonych w Jasienicy
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych - CENTRUM I - etap 1
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:31