Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Żory, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-07-13 Data wydania: 2016-07-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.88.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 8 lipca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 246/XIX/16 Rady Miasta Żory z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – wschodniej części miasta Żory
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:38
Data ogłoszenia: 2016-07-13 Data wydania: 2016-07-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.89.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 8 lipca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 244/XIX/16 Rady Miasta Żory z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:38
Data ogłoszenia: 2016-06-09 Data wydania: 2016-06-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr 244/XIX/16 Rady Miasta Żory z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:23
Data ogłoszenia: 2016-06-09 Data wydania: 2016-06-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr 246/XIX/16 Rady Miasta Żory z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żory
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:23
Data ogłoszenia: 2011-10-25 Data wydania: 2011-10-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/42/11 Wojewody Śląskiego z dnia 10 października 2011r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miasta Żory Nr 146/XII/11 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żory – etap I
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:50:16
Data ogłoszenia: 2011-09-29 Data wydania: 2011-07-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr 123/X/11 Rady Miasta Żory z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:44:06